Minecraft Kommandon & Instruktioner

Towny | Homes | Vehicles | QuickShop | McMMO | MyPet


Välkommen!

Varmt välkommen till denna hemsida där kommandon och instruktioner är samlade för några plugins i Minecraft som man kan stöta på.
Hemsidan är utvecklad på eget intiativ och samarbetar inte med någon specifik server.

Syftet med hemsidan är att man på ett enkelt sätt ska kunna hitta det man undrar över med ett visst plugin istället för att
använda /help funktionen som ibland är dålig och även för att avbelasta moderatorer på servern som istället kan fokusera på att hjälpa spelare
som behöver hjälpen mer.

Det är fritt fram att sprida hemsidan till vänner, serveradministratöerer och andra som kan tänkas kunna ha nytta av detta!
Saknar du kommandon för något plugin som kan vara svårt att förstå? Kontakta mig!

För att komma igång att använda denna hemsidan, klicka på något av plugins:en ovanför eller skrolla nerårt på hemsidan!

Towny

Vad vill du göra?
01. Skapa en ny stad
02. Skapa en outpost
03. Utöka min stad
04. Köpa eller sälja en tomt
05. Skapa en ambasad- eller butiktomt
06. Lägga till vänner
07. Tilldela rättigheter till andra spelare
08. Ändra inställningar för staden
09. Ekonomi i staden
10. Alla kommandon (summering)


01. Skapa en ny stad

För att skapa en ny stad skriver du kommandot /t new {stadsnamn}.
Exempel: /t new Megatropolis.
Obs! Kostnaden för att skapa en ny stad skiljer sig från olika servrar, kolla med en moderator eller på serverns hemsida för att få reda på priset.


02. Skapa en outpost

En outpost är som en ny stad, fast den tillhör din nuvarande stad istället. Du måste vara borgmästare eller CEO för att skapa en outpost.
Du skapar en outpost genom att skriva kommandot /t claim outpost.
Obs! Kostnaden för att skapa en outpost skiljer sig från olika servrar, kolla med en moderator eller på serverns hemsida för att få reda på priset.


03. Utöka min stad

Du kan utöka din stad eller outpost genom att göra anspråk på en chunk. Tryck ner F3 + G samtidigt (Fn +F3 + G på Mac) för att få upp rutnätet för chunksen.
För att göra anspråk på chunken du befinner dig i skriver du /t claim i varje chunk du vill göra ansrpåk på.


04. Köpa eller sälja en tomt

För att kunna köpa en tomt måste den sättas på försäljning, en tomt är en chunk.
Kommandot för att sätta en tomt till försäljning är /plot fs {summa} och sedan för att köpa den skriver man /plot claim.
Exempel: /plot fs 1000 för att sälja det för $1000. Om det ska vara gratis skriver du endast /plot fs.


05. Skapa en ambasad- eller butiktomt

Gå till den tomt du vill skapa till en ambasad eller butik och skriv /plot set embassy för ambasad eller /plot set shop för en butik.
Obs! Tomten måste ha en ägare eller vara till salu.


06. Lägga till vänner

Med vänner kan du tillåta dem göra saker i din stad som ingen annan kan göra, t.ex. gå genom dörrar och trycka på knappar.
Du lägger till en vän genom att skriva /resident friend add {spelare}, du tar bort vännen igen genom att skriva /resident friend remove {spelare}.
Om du vill se vilka vänner du har kan du skriva /resident friend list.


07. Tilldela rättigheter till andra spelare
Du kan välja vilka som ska kunna göra vad i din stad genom dessa kategorier: friend, resident, town, nation, ally eller outsider.
Det du kan ge dem olika är rättigheter till din stad eller tomt, du kan ge dem rättigheter till: build, destory, switch och itemuse.

Kommandot för att sätta rättigheter för alla och hela staden är /t set perm {rättighet},
för att sätta rättigheter för en specifik grupp skriver du /t set perm {kategori} {rättighet}

Vill du bara sätta kommandot för en tomt skriver du samma fast använder /plot istället för /t i början.
Exempel: /plot set perm friend switch on.

08. Ändra inställningar för staden
För att kunna göra spcifika saker i staden behöver man ibland komma åt vissa inställningar för både staden och tomten.
Det kan vara allt ifrån att du vill aktivera din Netherportal till att ha någon form av mob-farm. Detta är något som Towny stänger av när man har gjort anspråk på en chunk. Kommandot för inställningar är /t toggle {inställning}. Det du kan ändra här är: explotion, fire, jail, mobs, open, public, pvp och taxpercent. För att ändra på en tomt skriver du istället /plot toggle {inställning}

09. Ekonomi i staden
För att staden ska överleva behöver den ha pengar i stadskassan, olika servrar har olika kostnader.
Kommandot för att sätta in pengar i stadskassan är /t deposit {summa}. För att ta ut pengar skriver man istället /t withdraw {summa}.

Ett annat sätt att få in pengar till staden är att debitera sina medborgare med att betala skatt.
För att sätta kostnaden för skatten skriver man /t set taxes {summa}, detta dras lika ofta som kostnaden för staden till servern.
Man kan även sätta kostnad för embassy med kommandot /t set embassytax {summa}.

10. Alla kommandon (summering)
/t new {stadsnamn} - Skapa ny stad.
/t claim outpost - Skapa en outpost till din stad.
/t claim - Gör anspråk på chunks för din stad eller köp en tomt.
/plot fs {summa} - Sälj en tomt.
/plot set embassy|shop - Gör en tomt till en ambasad eller butik.
/resident friend add {spelare} - Lägg till en vän till din vänlista.
/plot set perm {kategori} {rättighet} - Tilldela rättigheter för andra spelare.
/plot toggle {inställning} - Ändra inställning.
/t deposit {summa} - Lägg till pengar till staden.
/t withdraw {summa} - Ta ut pengar från staden.
/t set taxes {summa} - Sätt en kostnad för medborgare.

Homes

Vad vill du göra?
01. Sätta ut ett hem
02. Ta bort ett hem
03. Åka till ett hem


01. Sätt ut ett hem
För att sätta ut ett hem ställer du dig där du vill ha den och kollar åt det håll du vill man ska kolla när man kommer dit.
Sedan skriver man /sethome {namn}.
Exenpel: /sethome staden

02. Ta bort ett hem
Ibland vill man ta bort sitt hem man har placerat ut och då kan man snabbt och enkelt skriva /delhome {namn}.

03. Åka till ett hem
Poängen med ett hem är väl att man ska kunna ta sig snabbt hem igen, då skiver man /home {namn} så kommer man dit.

Vehicles


Vad vill du göra?
01. Köra ett markfordon
02. Köra ett luftburet fordon
03. Tanka mitt fordon


Copyright © Pette Production 2021 - All rights reserved